Maandthema's 2019/2020 - GROEI

 • Agenda

  jun
  4
  Begint om 09:45
  DorpsHerberg
  jun
  7
  Begint om 19:45
  DorpsHerberg
 • Laatste nieuws

  Zondag 11 juni is er weer een CNS-dienst. Een prachtige samenwerking tussen de CNS-scholen en de kerken.
  Ieder jaar organiseert Open Doors een Nacht van Gebed voor onze vervolgde broers en zussen. In Nunspeet wordt er gebeden in de het kerkgebouw van 'De Brug', Meester Drostweg 10 op vrijdagavond 9 juni van 20.00 uur tot 01.00 uur.
 • Laatste preek

  mei
  28
  Samenkomst / Eredienst Pinksteren

  Elke zondagmorgen is er een kerkdienst in ons gebouw, “De DorpsHerberg”. Voor de jongsten t/m 3 jaar is er oppas tijdens de ochtenddiensten en voor de kinderen van 4 tot 12 jaar is er kindernevendienst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris. secretaris@vegnunspeet.nl


Om het jaarthema te ondersteunen en invulling te geven hebben we dit opgedeeld in thema's per maand die te samen bijdragen aan het jaarthema 'GROEI'. Deze thema's zijn bedoeld om in diensten te gebruiken, maar ook voor kringen en commissies in hun besprekingen en openingen. Ook in de 'soep met broodjes'-samenkomsten zullen deze thema's gebruikt worden.

September – Geestelijk groeien | uhm, waar hebben we het eigenlijk over?

Deze maand willen we een basis leggen voor ons jaarthema ‘Groeien’. We willen nadenken over vragen als: ‘wat is het’ en ‘waarom willen we het’, ‘hoe ziet dat eruit’. We zijn geboren (geestelijk) in een nieuw koninkrijk. Maar wat is dat koninkrijk nu eigenlijk. Het is een metafoor voor een geestelijke realiteit die wij maar lastig kunnen bevatten. De bijbel gebruikt meer van die metaforen zoals het gezin, het lichaam en misschien nog wel anderen. Deze vertellen ons iets over de context waarbinnen we geboren zijn en waarbinnen we groeien. Wat kunnen we hier van leren? Hoe reëel is deze geestelijke wereld? Hoe herkennen we die?

 

Oktober – Koninklijk burgerschap | prinsen en prinsessen

Vorige maand hebben we nagedacht over wat geestelijke groei nu eigenlijk is en binnen welke context dit gebeurt. We hebben gezien hoe reëel dit geestelijke leven eigenlijk is. We zijn daarin geboren, maar om te groeien moeten we eten en bewegen. Maar wat eten we eigenlijk en hoe kunnen we trainen? Onze identiteit ligt in Christus, we zijn, door genade, zonen en dochters van de Allerhoogste. Maar wat zijn nu de ‘wetten’ en ‘regels’ van dat Koninkrijk? En hoe beïnvloeden die ons leven hier op aarde?

 

November – Vergeving | de bron van groei

Vorige maand hebben we geleerd wat het geestelijk leven omhelst en welke geestelijke principes daarbij horen. Eén van die principes is vergeving. Deze maand willen we inzoomen op dit ene principe omdat de impact daarvan zo enorm is. Maar wat is het nu eigenlijk. Er zit enorme kracht in het vergeven, maar er is ook een noodzaak om te vergeven, maar hoe dan? Kunnen we vergeving ontvangen, of geven, en kunnen we onszelf ook vergeven, of de ander? Ons onvermogen om te vergeven, om los te laten, is misschien wel de nummer 1 blokkade voor onze groei. We moeten dit leren. Het is niet soft, het is geen doekje tegen het bloeden. Het is kracht om door te gaan, om te groeien.

 

December – Het hart van God | het klopt

De afgelopen maanden hebben we geleerd wat het Koninkrijk is, welke principes daar gelden en wat onze positie in dat Koninkrijk is. We hebben geleerd dat het leven volgens deze principes impact hebben op ons leven hier op aarde, dat het heel anders is dan wat de wereld ons leert, en dat dus ook de uitwerking heel anders is. In het bijzonder hebben we stil gestaan bij vergeving. Liefde regeert.

Maar uiteindelijk draait het niet om ons. Niet om u, jou of mij. Het draait om God, om Zijn wil en Zijn hart. En wij mogen mee bewegen met God. Steeds minder van onszelf en steeds meer van God in ons leven. Maar waar klopt Gods hart eigenlijk voor? Het loopt over van liefde, maar hoe beïnvloed ons dat? Hoe komen we daar achter? Hoe werkt dat in onze persoonlijke en unieke situaties? Deze maand vieren we dat Jezus naar de aarde kwam, hij had een unieke missie. Maar wij zijn hier ook niet toevallig. Wat is onze, door God gegeven, missie?

 

Januari – Buitengewoon | week van gebed

Deze maand willen we aansluiten bij het thema van de ‘week van gebed’ te weten: Buitengewoon. De afgelopen maanden hebben we veel geleerd over het Koninkrijk van God. We hebben daarin ontdekt dat het verre van gewoon is. Dat wil zeggen, wanneer we de ‘wereldse maatstaven’ als de norm nemen. We willen deze maand nadenken over hoe het Koninkrijk impact heeft op deze wereld. Wat is die beweging die een timmermanszoon 2000 jaar geleden in gang heeft gezet? We zullen ons deze maand verwonderen en verbazen, en God loven, prijzen en aanbidden als we gaan zien wat hij door de eeuwen heen gedaan heeft en vandaag de dag nog steeds doet.

 

Februari – Discipelschap | prioriteiten en keuzes

Het mooie van het Koninkrijk van God is dat we daar niet alleen zijn. We hoeven niet alles zelf uit te vogelen. We staan op de schouders van hen die ons voorgaan. We mogen hen volgen en van hen leren. Heel praktisch zien we hoe onze Grote Broer hier mee omging toen Hij hier op aarde wandelde en de discipelen hem volgde. Maar zijn wij bereid? Willen we wel volgen, al snappen we niet veel van de leer en principes van het Koninkrijk, of voelt het soms heel ongemakkelijk of druist het in tegen ons idee van wat goed en juist is. Willen we onze comfortzone wel uit? Is dat het juk waar Jezus over spreekt? Kan dat nog wel in deze tijd en maatschappij?

 

Maart – Jacobus | Geen woorden maar daden

Afgelopen maand hebben we geleerd over discipelschap en het maken van keuzes. Deze maand willen we hierop voort borduren naar aanleiding van de brief van Jacobus. Het evangelie dat wij geloven begint bij genade onverdiend. Maar in deze brief ontdekken we dat dit een beginpunt is van een reis, en niet het einde. Het is niet alleen wat we geloven, maar ook de impact daarvan in ons leven.

 

April – Ontvangen en uitdelen | ‘Geld heb ik niet, maar wat ik heb …’

Afgelopen maand hebben we geleerd over het verschil tussen theorie en praktijk, tussen theologie en praktiseren daarvan. Deze maand willen we nadenken over wat we ontvangen hebben, en dus ook wat we te geven hebben. Dat kan in materiaal opzicht zijn, maar het kan nog zoveel meer zijn. Onze maatschappij is gericht op ontvangen en materiële zaken. Maar wat pas nu bij een zoon of dochter van de Allerhoogste? Wat hebben wij de wereld te bieden?

 

Mei  – Allemaal broers en zussen | We hebben allemaal wat, …

In februari leerden we dat we niet alleen op reis zijn. Maar … wie zijn die anderen dan? We hebben het over ‘broeders en zusters’, maar wat betekent dat eigenlijk? En vooral, wat voor impact heeft dat op mij? Moet ik nu iedereen lief en aardig gaan vinden, want er zijn erbij die ik liever niet tegenkom, of waar ik zenuwachtig van word, of …. Als we zo divers zijn, hoe zijn we dan één? Hoe zorgen we dan voor elkaar?

 

Juni – De zomer komt eraan | terugblik, getuigen, en hoe nu verder

Afgelopen seizoen zijn we bezig geweest aan de hand van het thema ‘Groei’. Hier zijn we met behulp van 9 sub-thema’s (1 per maand) mee aan het worstelen geweest. Als het goed is niet alleen op zondagochtend, maar ook persoonlijk, in uw gezin, kring, commissie of waar dan ook. Maar wat is er nu van terecht gekomen? Zijn we nu klaar?

Deze maand willen we gebruiken om terug te blikken, te evalueren (als gemeente, maar ook persoonlijk) en met elkaar te delen hoe we de afgelopen tijd hebben gewandeld in het koninkrijk (of daar juist mee geworsteld hebben). Niet alles hoeft succes te zijn. We horen dat wel graag, maar juist die andere kant is zo belangrijk om ook te delen. Dit kan wel eens de spannendste maand worden.