Leerhuis

 • Agenda

  aug
  8
  Begint om 09:45
  DorpsHerberg
  aug
  15
  Begint om 09:45
  DorpsHerberg
 • Laatste nieuws

  Om de DorpsHerberg te verduurzamen willen we zonnepanelen gaan plaatsen. Hiermee kunnen we ook de energiekosten voor de komende jaren fors omlaag brengen.
  Op 1e Pinksterdag willen we om 15.30 uur onze eerste openluchtdienst houden! Deze dienst wordt gehouden op het terrein van Henk en Ditty de Bruin aan de Verlengde Vaarbekerweg 5 in ’t Harde. In deze zangdienst zal br. D. Muurling uit Elburg de overdenking verzorgen.
 • Laatste preek

  aug
  01
  Samenkomst / Eredienst

  Elke zondagmorgen is er een kerkdienst in ons gebouw, “De DorpsHerberg”. Aanmelden voor het fysiek bijwonen van de dienst kan via https://diensten.vegnunspeet.nl/
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris. secretaris@vegnunspeet.nl


Leerhuis 2019-2020 VEG Nunspeet

Het komende seizoen willen we het Leerhuis VEG Nunspeet voortzetten.
Het doel daarvan is elkaar toe te rusten door kennis en geloof te verbinden. Dit jaar willen we dat doen met de volgende onderwerpen:
 

Filmbespreking Shack Annelies Foppen
Ruimte voor de Geest Gerolf Storteboom
Betekenis van Bonhoeffer Rutger Lieffijn
De kracht van gebed Hans Dammers

 
De werkwijze is om in vaste groepen van ca. 10 deelnemers te verdiepen in het gekozen onderwerp en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Het gaat om 6 interactieve bijeenkomsten van een uur.

Het betreft de volgende zondagavonden:

13 oktober – 10 november 2019

12 januari – 9 februari – 8 maart 2020 - 12 april 2020   

Per avond geldt de volgende opzet:

19:15 - 19:30      gezamenlijke opening (zingen, gebed)

19:30 - 20:30      onderwerp Ruimte voor de Geest parallel met onderwerp Bonhoeffer

20:30 - 20:45      pauze (met catering)

20:45 - 21:45      onderwerp Gebed parallel met onderwerp Shack

Door deze opzet is het mogelijk om aan 2 onderdelen op een avond deel te nemen.

Informatie en aanmelding kan via secretaris@vegnunspeet.nl

 

Voor een nadere toelichting op de onderwerpen:

Filmbespreking Shack

Ruimte voor de Geest

Betekenis van Bonhoeffer

De kracht van gebed