Algemene info

 • Agenda

  dec
  3
  Begint om 09:45
  DorpsHerberg
  dec
  7
  Begint om 09:30
  DorpsHerberg
 • Laatste nieuws

  Vanaf 26 oktober is de DorpsHerberg elke donderdagochtend open vanaf 09.30 - 11.30 uur. Er is dan gelegenheid om in de hal met elkaar koffie te drinken en gezellig te kletsen, te zingen of een spelletje te doen. Of kom je even een boek halen?
 • Laatste preek

  nov
  26
  Samenkomst / Eredienst

  Elke zondagmorgen is er een kerkdienst in ons gebouw, “De DorpsHerberg”. Voor de jongsten t/m 3 jaar is er oppas tijdens de ochtenddiensten en voor kinderen van groep 1 t/m 7 van de basisschool is er kindernevendienst.
  Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris. secretaris@vegnunspeet.nl


De Vrije Evangelische Gemeente Nunspeet (VEG) is in 2006 onstaan als wijkgemeente uit de VEG Elburg. Eind 2009 kreeg de wijkgemeente de beschikking over een eigen kerkgebouw, “De DorpsHerberg”. Daar houden we nu al een aantal jaren eigen diensten. Per januari 2010 kwam er een eigen wijkkerkenraad en groeide het aantal eigen activiteiten en leden. Langzamerhand zijn we naar zelfstandigheid toegegroeid. 

Per 1 september 2018 zijn we een zelfstandige gemeente geworden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de wijkgemeente.
Gert van den Berg (secretaris@vegnunspeet.nl


Diensten
Iedere zondagmorgen wordt er om 9.45 uur een kerkdienst gehouden. De diensten duren ruim een uur en worden gehouden in de 'DorpsHerberg'. Een half uur voor aanvang van elke dienst kun je binnenlopen.
In deze diensten:
 • willen we God en elkaar ontmoeten
 • staat het Woord van God centraal en luisteren we naar een preek
 • zingen en musiceren we om God te prijzen
 • danken en bidden we voor elkaar en de maatschappij

We maken gebruik van beamers dus je hoeft geen liedbundel mee te nemen. De meeste mensen nemen wel een eigen bijbel mee. In alle diensten wordt één collecte gehouden. Deze heeft een diaconale bestemming.

Deze diensten zijn een mooie gelegenheid om kennis te maken met VEG Nunspeet. Je bent van harte welkom in ‘een huis voor ieder hart’. 

Hoeveel mensen komen er op zondag naar VEG Nunspeet?
Op zondag houden wij in de wijk Nunspeet meestal één kerkdienst die om 9.45 uur begint. Deze dienst wordt door zo’n 150 à 200 mensen bezocht.

Welke mensen komen er in VEG Nunspeet?
In de VEG Nunspeet komen zowel jongeren als ouderen. De bezoekers komen niet alleen uit Nunspeet, maar uit de hele regio. De achtergrond van de bezoekers is verschillend. De VEG Nunspeet is onstaan als wijkgemeente van de VEG Elburg. De VEG Elburg is ontstaan uit de VEG Oldebroek. Een deel van de bezoekers heeft dus al een Vrije Evangelische achtergrond. Maar ook mensen uit andere protestantse kerken en mensen zonder kerkelijke achtergrond bezoeken onze diensten.

Wat is er te doen voor jongeren in VEG Nunspeet?
Voor de jongsten t/m 3 jaar is er oppas tijdens de ochtenddiensten en voor de (schoolgaande) kinderen van 4 tot 12 jaar is er kindernevendienst. Op de tweede zondag van de maand blijven de oudere kinderen in de dienst.
Voor de tieners is er een tienergroep. Dit is 1 keer in de maand op vrijdag bij één van de leiding thuis. Je bent van harte welkom! 
Onze doelstelling van het jeugdwerk is om kinderen, tieners, jongelui en jong volwassenen de blijde boodschap van het Evangelie voor te leven en hen te begeleiden, te helpen, hen te onderwijzen uit het Woord van God, totdat zij volwassen zijn geworden en zelfstandig tot een vrijwillig besluit kunnen komen om al dan niet Jezus te volgen.

Bidstond
Er is wekelijks een bidstond op de maandagavond in de DorpsHerberg van 19.00 – 19.45 uur.

Waar kan ik VEG Nunspeet vinden?
DorpsHerberg
Dr. Schutlaan 2
8071 AS Nunspeet